Resultat 2a dec 2017

 

  A: Ann Wilson - teknik              
  B: Sofie Ragnar - utstrålning                      
  C: V. Lundin, Karl Rasmussen, Jerzy Borowski - musikalitet                      
                         
Rondnr. LÅNE PARTNER   A B C              
1 (kl. 10.00) 6- 11 år Cha cha 21 1 1 1 3 1         Martina Tarakanova - Jonatan Larsen
  22 2 2 2 6 2         Olivia Quinn - Gregory Toro
  23 1 1 1 3 1         Smilla Rinvall - Alexander Lindström
  24 2 2 2 6 2         Nina Part Pongratz -  Theo Hansson
                       
under 16 år Cha cha 25 2 2 2 6 1         Hanna Klecki - Axel Söderberg
                       
                       
2 6- 11 år Rumba 21 2 2 1 5 2         Martina Tarakanova - Jonatan Larsen
  22 1 2 2 5 2         Olivia Quinn - Gregory Toro
  23 2 1 1 4 1         Smilla Rinvall - Alexander Lindström
                       
under 16 år Rumba 25 2 2 2 6 1         Hanna Klecki - Axel Söderberg
                       
                       
    A B C              
3 6- 11 år Jive 21 2 3 1 6 2         Martina Tarakanova - Jonatan Larsen
  22 1 3 2 6 2         Olivia Quinn - Gregory Toro
  23 1 1 2 4 1         Smilla Rinvall - Alexander Lindström
  24 2 3 1 6 2         Nina Part Pongratz -  Theo Hansson
    A B C              
under 16 år Jive 25 2 2 1 5 1         Hanna Klecki - Axel Söderberg
                       
                       
      A B C              
4 under 16 år Vals 27 2 1 3 6 1         Adam Nadelmann - Kaya Conrad Trederiksen
                       
31 och äldre Vals 28 2 3 2 7 1         Gustav Bohlin - Evelina Johansson
                       
PRO/AM vals 29 1 2 2 5 1         Silva Brorsson - Jerzy Borowski
                       
      A B C              
5 under 16 år Quickstep 27 1 1 2 4 1         Adam Nadelmann - Kaya Conrad Frederiksen
    A B C              
HOBBY Quick 28 2 3 2 7 2         Gustav Bohlin - Evelina Johansson
31 2 2 2 6 1         Jerry Jakobsson - Jonna Karvinen
33 2 2 2 6 1         Krzysztof Baranski - Hanna Jageklint
                       
Pro/AM 29 1 1 2 4 1         Silva Brorsson - Jerzy Borowski
                       
    A B C              
6 Hobby Tango 31 2 2 2 6 1         Jerry Jakobsson - Jonna Karvinen
33 2 2 2 6 1         Krzysztof Baranski - Hanna Jageklint
                       
Pro Am tango 29 1 1 2 4 1         Silva Brorsson - Jerzy Borowski
                       
                         
7 ca 10.15     A B C              
8 6-11 år Cha cha 41 1 2 2 5 2         Amy Lee - Nelly Ögren
  42 1 2 2 5 2         Filippa Pergel - Elvira Lindh
  43 1 1 1 3 1         Martina Tarakanova - Olivia Quinn
                       
    A B C              
9 Hobby cha cha 28 2 4 2 8 3         Gustav Bohlin - Evelina Johansson
31 1 2 1 4 1         Jerry Jakobsson - Jonna Karvinen
32 3 2 4 9 4         Stefan Stenfeldt - Marica Malmström
33 1 3 1 5 2         Krzysztof Baranski - Hanna Jageklint
                       
                       
    A B C              
10 6 - 11 år Jive 41 2 2 3 7 3         Amy Lee - Nelly Ögren
  42 2 2 1 5 2         Filippa Pergel - Elvira Lindh
  43 1 1 1 3 1         Martina Tarakanova - Olivia Quinn
    A B C              
11 Hobby jive 28 1 3 1 5 3         Gustav Bohlin - Evelina Johansson
31 1 2 1 4 2         Jerry Jakobsson - Jonna Karvinen
32 1 1 1 3 1         Stefan Stenfeldt - Marica Malmström
33 1 2 1 4 2         Krzysztof Baranski - Hanna Jageklint
                       
                         
PAUS   A B C              
15 6- 11 år Vals 21 1 2 1 4 2         Martina Tarakanova - Jonatan Larsen
  22 1 1 1 3 1         Olivia Quinn - Gregory Toro
  23 1 1 1 3 1         Smilla Rinvall - Alexander Lindström
  24 2 3 1 6 3         Nina Part Pongratz -  Theo Hansson
                       
under 16 år vals 25 1 2 1 4 1         Hanna Klecki - Axel Söderberg
  30 1 2 1 4 1         Johanna Österström - Eric Hjalmarsson
                       
      A B C              
16 6- 11 år Quickstep 21 1 2 1 4 2         Martina Tarakanova - Jonatan Larsen
  22 1 2 1 4 2         Olivia Quinn - Gregory Toro
  23 1 1 1 3 1         Smilla Rinvall - Alexander Lindström
                       
under 16 år Quickstep 25 1 3 1 5 2         Hanna Klecki - Axel Söderberg
  30 1 3 1 4 1         Johanna Österström - Eric Hjalmarsson
                       
17 3 dance latin     Ch R J            
U16 A 37 1 1 1 3          
  B 37 2 3 2 7          
  C 37 1 2 1 4 14 2     Theo Hansson - Jennifer Bäckman
  A 34 1 1 1 3          
  B 34 2 3 2 7          
  C 34 1 2 1 4 14 2     Leon Bevrnja Swahn - Vendela Johansson
  A 27 2 1 1 4          
  B 27 1 2 2 5          
  C 27 1 2 1 4 13 1     Adam Nadelmann - Kaya Conrad Frederiksen
  A 44 1 1 1 3          
  B 44 4 3 3 10          
  C 44 1 1 1 3 16 3     Hugo Ahlström – Tua Brann Vidén Magic
                       
      Ch R J            
U30 A 39 2 1 2 5 1        
  B 39 3 4 3 10 1        
  C 39 1 1 2 4 1       Axel Holby – Malin Ljungdahl 
                         
18 4 dance latin                      
      S CH R J          
  A 46 1 3 2 1 6        
  B 46 2 1 2 1 6        
  C 46 1 1 1 1 4 18 1   Alexander Lindström - Bianca Lubrano
                       
                       
U16     S CH R J          
  A 45 2 1 1 2 6        
  B 45 3 1 1 3 8        
  C 45 1 1 2 2 6 20 2   Adam Mamråk – Stella Rinvall
  A 35 1 1 1 1 4        
  B 35 2 1 2 2 7        
  C 35 1 1 1 1 4 15 1   Gregory Toro – Julisa Toro 
                       
      S CH R J          
U30 A 49 2 1 2 1 6        
  B 49 3 3 2 3 11        
  C 49 1 2 2 1 6 23 1   Darius Banevicius - Kajsa Jonasson
                       
19 5 dance latin     S CH R PD J        
under 16 år A 50 3 2 2 1 3 11      
  B 50 3 3 3 4 3 16      
  C 50 2 2 3 1 1 7 34 4 Victor Conrad Frederiksen - Maya Christensen
  A 51 1 1 1 1 2 6      
  B 51 2 1 2 2 2 7      
  C 51 1 2 2 1 1 6 19 2 Jonatan Larsen - Edit Moberg
  A 52 1 2 2 1 1 7      
  B 52 2 2 1 1 1 5      
  C 52 1 1 2 2 1 6 18 1 Max Larsen - Linnea Dahlen
  A 53 1 2 2 1 1 7      
  B 53 3 2 3 3 2 10      
  C 53 1 1 2 1 1 5 22 3 Tom Wilson - Vickie Wallin
                       
5 dance latin                      
20 (ca kl.11.40) under 30 år     S CH R PD J        
  A 54 2 1 2 2 3 10      
  B 54 3 2 2 2 2 11      
  C 54 1 1 1 2 1 6 27 2 Liam Hobbs - Johanna Tobiasson
  A 47 3 2 3 3 3 14      
  B 47 3 3 3 4 4 17      
  C 47 1 1 1 1 1 5 36 3 Axel Söderberg - Ida Ahlström
  A 56 3 3 3 3 2 14      
  B 56 3 4 2 2 4 15      
  C 56 1 2 2 1 1 7 36 3 Mattias Ahlstedt Diana Jahjai
  A 57 2 1 3 2 1 9      
  B 57 2 2 2 3 1 10      
  C 57 1 2 1 2 1 7 26 1 Fredrik Sjöholm - Liv Berring
                       
      S CH R PD J        
31+ A 58 3 3 3 2 3 14      
  B 58 4 3 3 2 2 14      
  C 58 1 1 1 1 1 5 33 1 Dan Larsson - Natalia Gres
                       
                       
21 SOLO   A B C              
6 - 11 år Cha cha 59 1 1 1 3 1         Martina Tarkanova
60 1 1 1 3 1         Kaya Conrad Frederiksen
61 2 2 1 5 3         Agnes Gustafsson
62 2 3 3 8 6         Amy Lee
63 2 2 3 7 5         Nellie Ögren
64 2 2 3 7 5         Molly Hansson
22 46 1 1 1 3 1         Alexander Lindström
35 1 1 1 3 1         Gregory Toro
65 1 1 1 3 1         Olivia Quinn
66 3 2 2 7 5         Leia Hjerpe
67 3 2 1 6 4         Filippa Pergel
68 2 2 1 5 3         Julie Söderlund
  78 2 1 1 4 2         Smilla Rinvall
    A B C              
23 under 16 år Cha cha 69 2 2 1 5 2         Maja Christensen
70 3 3 1 7 4         Olga Shevchuk
71 2 2 2 6 3         Ida Liljeäng
37 1 1 2 4 1         Theo Hansson
73 1 2 1 4 1         Jennifer Bäckman
74 1 3 1 5 2         Johanna Österström
75 2 2 1 5 2         Hannah Klecki
76 2 3 1 6 3         Ellen Sollerman
77 2 3 3 8 5         Lily Bjurstedt
    A B C              
24 6 - 11 år Rumba 59 1 1 1 3 1         Martina Tarkanova
60 1 1 1 3 1         Kaya Conrad Frederiksen
64 2 2 1 5 3         Molly Hansson
35 2 1 1 4 2         Gregory Toro
65 1 2 1 4 2         Olivia Quinn
46 1 1 1 3 1         Alexander Lindström
  78 1 2 1 4 2         Smilla Rinvall
  62 2 3 2 7 4         Amy Lee
  63 2 3 2 7 4         Nellie Ögren
                       
    A B C              
25 a under 16 år Rumba 69 2 1 1 4 2         Maja Christensen
70 2 3 2 7 5         Olga Shevchuk
71 2 2 1 5 3         Ida Liljeäng
73 1 1 1 3 1         Jennfer Bäckman
74 2 3 2 7 5         Johanna Österström
75 3 2 2 7 5         Hannah Klecki
76 2 3 1 6 4         Ellen Sollerman
77 3 2 3 8 6         Lily Bjurstedt
                       
    A B C              
26 U12 Jive 59 1 2 1 4 2         Martina Trakanova
60 2 1 2 5 3         Kaya Conrad Frederiksen
61 2 2 2 6 4         Agnes Gustafsson
62 2 3 2 7 5         Amy Lee
63 1 3 2 6 4         Nellie Ögren
64 2 2 2 6 4         Molly Hansson
68 2 3 3 8 6         Julie Söderlund
27  35 1 1 1 3 1         Gregory Toro
65 1 1 1 3 1         Olivia Quinn
66 2 3 3 8 6         Leia Hjerpe
46 1 1 1 3 1         Alexander Lindström
78 1 2 1 4 2         Smilla Rinvall
                     
  A B C              
28 U16 Jive 69 1 1 1 3 1         Maja Christensen
70 3 3 1 7 4         Olga Shevchuk
71 2 2 1 5 2         Ida Liljeäng
37 1 1 1 3 1         Theo Hansson
73 1 1 1 3 1         Jennifer Bäckman
74 2 3 2 7 4         Johanna Österström
75 2 2 1 5 2         Hannah Klecki
76 3 3 1 7 4         Ellen Sollerman
77 3 1 2 6 3         Lily Bjurstedt
                     
29 B klass standard                     Junior, Youth, Adult
    A B C              
30 6 - 11 år Vals 59 1 1 1 3 1         Martina Tarakanova
64 1 2 1 4 2         Molly Hansson
68 1 3 2 6 3         Julie Söderlund
35 1 2 1 4 2         Gregory Toro
65 1 1 1 3 1         Olivia Quinn
66 2 3 4 9 4         Leia Hjerpe
46 1 1 1 3 1         Alexander Lindström
67 1 2 1 4 2         Filippa Pergel
  78 1 2 1 4 2         Smilla Rinvall
                         
      A B C              
31 under 16 år vals 70 2 2 1 5 3         Olga Shevchuk
71 1 1 1 3 1         Ida Liljeäng
74 1 2 1 4 2         Johanna Österström
75 2 2 1 5 3         Hannah Klecki
73 3 3 1 7 4         Jennifer Bäckman
76 1 1 1 3 1         Ellen Sollerman
77 3 3 2 8 5         Lily Bjurstedt
                       
    A B C              
32 6 - 11 år Quickstep 59 2 1 1 4 2         Martina Tarakanova
64 3 2 2 7 4         Molly Hansson
68 2 3 2 7 4         Julie Söderlund
35 1 2 1 4 2         Gregory Toro
65 2 2 1 5 3         Olivia Quinn
66 2 3 2 7 4         Leia Hjerpe
46 1 1 1 3 1         Alexander Lindström
  78 2 2 1 5 3         Smilla Rinvall
                       
    A B C              
33 under 16 år Quickstep 70 2 3 1 6 3         Olga Shevchuk
71 3 3 2 8 5         Ida Liljeäng
37 1 2 1 4 1         Theo Hansson
74 2 2 2 6 3         Johanna Österström
75 3 3 1 7 4         Hannah Klecki
76 2 2 1 5 2         Ellen Sollerman
                       
34 4 dance standard     W T SF Q          
                       
Under 16 år 45 A 1 1 2 2 6        
  45 B 1 2 1 2 6        
  45 C 1 2 2 1 6 18 1   Adam Mamrak - Stella Rinvall
  44 A 1 2 1 2 6        
  44 B 2 3 2 3 10        
  44 C 2 2 3 1 8 24 2   Hugo Tua
  51 A 1 2 2 1 6        
  51 B 1 2 1 1 5        
  51 C 2 1 2 2 7 18 1   Jonatan Edit
                       
                       
under 30 år 49 A 2 3 2 2 9        
  49 B 3 3 3 3 12        
  49 C 1 2 1 2 6 27 1   Darius Banevicius - Kajsa Jonasson
                       
PRO AM 80 A 2 2 2 1 7        
  80 B 1 2 1 1 5        
    80 C 1 2 1 2 6 18 1   Caroline Jönner - Jerzy Borowski
  30+ (3 dance) 32 A 3 0 3 2 8        
    32 B 3 0 4 4 11        
    32 C 2 0 1 2 5 24 1   Stefan Stenfeldt - Marica Malmström
                         
      A B C              
35 VW 80 1 3 2 6 1         Caroline Jönner - Jerzy Borowski
                       
                         
        W SF Q            
36 3 dance standard A 35 2 3 2 7          
  B 35 2 3 2 7          
  C 35 1 2 2 5 19 2     Gregory och Julisa Toro
  A 37 1 2 1 4          
  B 37 2 2 2 6          
  C 37 1 2 1 4 14 1     Theo Hansson - Jennifer Bäckman
  A 34 1 2 1 4          
  B 34 1 3 1 5          
  C 34 1 3 1 5 14 1     Leon Bevrnja Swahn - Vendela Johansson
bara slowfox A 45 0 3 0 3          
  B 45 0 2 0 2          
  C 45 0 2 0 2 1       Silva Brorsson - Jerzy Borowski
                       
      W SF Q            
  A 39 2 3 2 7          
  B 39 3 2 1 6          
  C 39 1 1 1 3 16 1     Axel Holby – Malin Ljungdahl 
                       
    A B C              
Pro Am VW 29 3 2     1         Silva Brorsson - Jerzy Borowski
                       
      W T VW SF Q        
  A 50 3 4 2 3 2 14      
  B 50 3 4 2 3 2 14      
37 5 dance standard C 50 3 3 1 3 2 12 40 3 Victor Conrad Frederiksen - Maja Christensen
under 16 år A 52 2 3 1 2 1 9      
  B 52 1 1 1 2 1 6      
  C 52 1 2 1 2 2 8 23 1 Max Larsen - Linnea Dahlen
  A 53 1 2 1 2 1 7      
  B 53 2 2 1 3 1 9      
  C 53 2 3 1 2 2 10 26 2 Tom Wilson - Vickie Wallin
                       
  A 81 2 1 2 1 3 9      
  B 81 1 1 1 1 1 5      
  C 81 1 1 1 2 2 7 21   Renée Wensberg - Jerzy Borowski
                       
                       
      W T VW SF Q        
38 under 30 år A 48 4 4 4 4 3 19      
  B 48 3 3 2 2 2 12      
  C 48 1 2 2 3 2 10 41 4 Eric - Olivia
  A 47 2 3 2 2 1 10      
    B 47 1 2 2 2 1 8      
    C 47 2 2 1 2 2 9 27 2 Axel Söderberg - Ida Ahlström
    A 56 3 4 4 4 3 18      
    B 56 2 3 2 3 2 12      
    C 56 1 1 2 2 3 9 39 3 Mattias Ahlstedt Diana Jahjai
    A 57 2 2 2 1 1 8      
    B 57 1 1 2 1 1 6      
    C 57 2 2 1 1 2 8 22 1 Fredrik Sjöholm - Liv Berring

Våra sponsorer och samarbeten